Blogg

Om Blått Ljus

Blå-Ljus: Effekter och Försiktighetsåtgärder för Att Minska Exponeringen I dagens digitala tidsålder är vi konstant omgivna av skärmar från våra telefoner, datorer, TV-apparater och andra elektroniska enheter. Dessa skärmar avger...

Om Blått Ljus

Blå-Ljus: Effekter och Försiktighetsåtgärder för Att Minska Exponeringen I dagens digitala tidsålder är vi konstant omgivna av skärmar från våra telefoner, datorer, TV-apparater och andra elektroniska enheter. Dessa skärmar avger...

Om EMF

I dagens digitala era är vi omgivna av elektroniska enheter som genererar elektromagnetiska fält (EMF). Med över 10000 studier som påvisar ett samband mellan starka EMF och negativ inverkan på biologiskt liv...

Om EMF

I dagens digitala era är vi omgivna av elektroniska enheter som genererar elektromagnetiska fält (EMF). Med över 10000 studier som påvisar ett samband mellan starka EMF och negativ inverkan på biologiskt liv...